Förskoleverksamhet, Hösten 2015

Hösten 2015 startade vi en förskoleverksamhet där 100 barn som är sex år gamla får chans att få en grundläggande utbildning. Dessa elever får sedan möjlighet att fortsätta sin skolgång på vår yrkesskola tills de tar examen. Detta för att vi ska få chans att forma och utveckla barnen från tidig ål.