Fritidsgård, Hösten 2011

Hösten 2011 startade vi en fritidsgård i byn Malueka. Barn och ungdomar som lever i fattigdom löper stor risk att ägna sig åt och fasta i olika typer av kriminalitet. Detta för att de inte har något val och för att inte har så många möjligheter att sysselsätta sig med olika aktiviteter. De saknar oftast även tillgång till skolundervisning. Till fritidsgården kunde barn och ungdomar därför komma för att få undervisning, hjälp och stöd och ägna sig åt olika fritidsaktiviteter.