Vårdcentral & Ungdomsmottagning, Hösten 2015

Behovet av sjukvård samt tillgång till sexualundervisning är stor i Kinshasa/Malueka. Hösten 2015 startade vi därför en vårdcentral/ungdomsmottagning som invånarna i byn kan besöka. Tonårsgraviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar är ett stort problem i Kinshasa/Malueka. Därför finns det nu en ungdomsmottagning där barn och ungdomar kan få undervisning i dessa frågor samt tillgång till preventivmedel.