Vattenbrunnar, Vintern 2014

Behovet och efterfrågan av rent vatten i Maleuka är enormt. Barn får ofta gå flera kilometer för att hämta hem rent vatten. Därför bestämde vis oss att, i december 2014, bygga tre nya vattenbrunnar i anslutning till skolan. För att på så vis ge människorna bättre tillgång till mer rent vatten och samtidigt underlätta skolgången.