Frågor & Svar

questions hope for kinshasa

Hur startade det hela?

Det startade med en resa till Kinshasa och ett besök in byn Malueka som grundaren Tresor genomförde 2009. Detta var hans första resa tillbaka till sitt hemland sedan han flydde till Sverige tillsammans med sin familj. Under denna resa upptäckte han hur illa situationen var ställd bland de utsatta och fattiga invånarna i Malueka. Efter resan bestämde sig Tresor för att starta Hope för att göra något åt deras situation.

Vilket är syftet med ert arbete?

  • Vi vill ge möjlighet till utbildning och kultur för alla.
  • Stödja utbildning och social integration
  • Öka medvetenheten hos befolkningen

De här målen hoppas vi kunna uppnå genom att ge barnen och ungdomarna möjlighet till grundläggande utbildning samt yrkesutbildning som sedan ska leda till arbete. Vi vill ge människor som har tappat hoppet möjlighet att få känna hopp för en ljusare framtid. Vi vill även möjliggöra utbytet av idéer och erfarenheter mellan dem och barn och ungdomar i Sverige för att skapa förändring och minska fördomar.

 

Hur finansieras verksamheten?

Tresor har tagit ett privatlån på 250 000 kr för att starta upp verksamheten. Alla projekt som genomförts efter detta har finansierats men hjälp av bidrag från svenska kyrkan, företag, privatpersoner samt försäljning av våra smycken. Men den störta delen av projekten finansieras med egna medel. Varje månad skickar vi ca 5000 kr för att betala hyra av lokaler och löner. Vi har några månadsgivare och säljer smycken som täcker ungefär hälften av våra månadsutgifter, resten bekostas med egna medel.

Vilka är verksamma inom Hope?

Vi som är verksamma i Hope är Tresor Singbo och Malin Lake. Våra vänner och familjer hjälper till med det de kan.

Hur kontrollerar ni verksamheten?

Eftersom vi är en liten organisation har vi full kontroll på allt. Vi ser till att allt som vi samlar in kommer fram direkt till mottagaren eftersom det är vi själva som ser till att detta sker korrekt. För verksamheten på plats i Kinshasa har vi anställt personal som vi vet att vi kan lita på.

Hur ofta reser ni till Kongo?

Vi reser till Kongo-Kinshasa ungefär var sjätte månad. Detta för att övervaka verksamheten och genomföra nya projekt.

Hur kan man som privatperson eller företag hjälpa till?

Vi är alltid tacksamma för såväl olika materiella som ekonomiska gåvor som kan stödja vår organisation. Mer om detta går att läsa under sidan ”Stöd Oss”.