Våra projekt

Fritidsgård, Hösten 2011

Hösten 2011 startade vi en fritidsgård i byn Malueka. Barn och ungdomar som lever i fattigdom löper stor risk att ägna sig åt och fasta i olika typer av kriminalitet. Detta för att de inte har något val och för att inte har så många möjligheter att sysselsätta sig med olika aktiviteter. De saknar oftast även tillgång till skolundervisning. Till fritidsgården kunde barn och ungdomar därför komma för att få undervisning, hjälp och stöd och ägna sig åt olika fritidsaktiviteter.

Read more

Yrkesskola, vintern 2012

Vi upptäckte snart att behovet av skolundervisning och sysselsättning var större än det vi kunde tillfredsställa på fritidsgården. Därför startade vi istället en yrkesskola där barnen och ungdomarna kunde få grundläggande skolundervisning samt yrkesutbildning som leder till arbete. Exempel på yrken som utövas är frisör, sömmerska, fotograf, musiker, filmare, datatekniker och lantbrukare. Efter skoltid fungerar skolan som en fritidsgård dit barnen kan komma och umgås och utöva olika aktiviteter. Det finns även fotbollslag för killar och tjejer samt ett boxningsteam och ett jiu jitsu team. Yrkesskolan har plats för 300 elever.

Read more

Vattenbrunnar, Vintern 2014

Behovet och efterfrågan av rent vatten i Maleuka är enormt. Barn får ofta gå flera kilometer för att hämta hem rent vatten. Därför bestämde vis oss att, i december 2014, bygga tre nya vattenbrunnar i anslutning till skolan. För att på så vis ge människorna bättre tillgång till mer rent vatten och samtidigt underlätta skolgången.

Read more

Företagsverksamhet, Sommaren 2015

I Augusti 2015 startade vi företagsverksamhet för eleverna på yrkesskolan. Vi öppnade en frisörsalong där eleverna som nyligen tagit examen kan arbeta. Vi har även öppnat en syateljé där elever på skolan som nyligen tagit examen kan arbeta och sälja det som de har tillverkat. Framöver ska vi även starta en secondhandbutik där försäljning av det som vi ska frakta i containerprojektet ska ske. Situationen för kvinnor och unga flickor är svår och jämnlikheten mellan dem och män och killar är låg. Vi vill därför satsa lite extra på kvinnor och unga tjejer och uppmuntra dem. Vi vill höja deras självförtroende genom att göra dem självständiga.

Read more

Förskoleverksamhet, Hösten 2015

Hösten 2015 startade vi en förskoleverksamhet där 100 barn som är sex år gamla får chans att få en grundläggande utbildning. Dessa elever får sedan möjlighet att fortsätta sin skolgång på vår yrkesskola tills de tar examen. Detta för att vi ska få chans att forma och utveckla barnen från tidig ål.

Read more

Vårdcentral & Ungdomsmottagning, Hösten 2015

Behovet av sjukvård samt tillgång till sexualundervisning är stor i Kinshasa/Malueka. Hösten 2015 startade vi därför en vårdcentral/ungdomsmottagning som invånarna i byn kan besöka. Tonårsgraviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar är ett stort problem i Kinshasa/Malueka. Därför finns det nu en ungdomsmottagning där barn och ungdomar kan få undervisning i dessa frågor samt tillgång till preventivmedel.

Read more

Containerprojektet, Våren 2016

Vårt kommande projekt kallas för containerprojektet eftersom vi ska frakta en hel container med material till våra verksamheter i Malueka. Vi har samlat utrustning här i Sverige som vi fått från privatpersoner, företag och organisationer som ska gå till vårdcentralen/ungdomsmottagningen, yrkesskolan och våra företagsverksamheter. Huvudsyftet med frakten av containern är att vi ska frakta material till vår vårdcentral där det finns en ungdomsmottagning, barnavårdscentral, mödravårdscentral och BB. Denna vårdcentral har vi öppnat för att utbilda personalen kring frågor om sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel. Vi vill öka kunskapen om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och hur detta påverkar människors syn på villkor och rättigheter i samhället. Vi vill ge personalen stöd i form av utbildning, information och rådgivning för ungdomar, tillgång till preventivmedel, sexuell och reproduktiv hälsovård. Vi vill förbättra kunskapen om sexualitet för kvinnors och flickors fysiska integritet och uppmuntra mäns och pojkars ansvar för jämställdhet och för sexuellt och reproduktiv hälsa för alla. Vi vill starta studiecirklar där pojkar och flickor ska kunna delta för att få information om sexualitet och jämställdhet, Ökad kunskap leder till färre ungdomsgraviditeter och minskar spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar. Vi behöver även hjälp att vaccinera barn för att förhindra uppkomsten av barnsjukdomar. Utöver detta behöver…

Read more