Detta är Hope/This is Hope

About Hope for Kinshasa

Vilka är vi?

Hope är en icke vinstdrivande organisation vars syfte är att hjälpa samt ge stöd och möjligheter till utsatta barn och ungdomar i Demokratiska republiken Kongo (Kinshasa).

Grundare av Hope är Tresor Singbo som också är född i Kinshasa. Han flyttade till Sverige på grund av mordhot och förföljelser då hans far arbetade under Mobutus regering som störtades 1997. Situationen blev så allvarlig att hans far blev skjuten och hans familj var tvungna att fly. De hamnade i Sverige, Falköping dit han fortfarande har en anknytning även om han numera bor i Stockholm. Han har en kandidatexamen i Mänskliga Rättigheter från Teologiska Högskolan i Bromma. 

Att komma till Sverige öppnade hans ögon och fick honom att reflektera över skillnaderna mellan Afrika och Västvärlden. Den 26 maj 2011 startade han en ideell förening vid namn Hope som är registrerad i Sverige, Västra Götalands län och i Kongo. Detta för att försöka göra skillnad för barn och ungdomar i Kinshasa och för att ge dem hopp om en ljusare framtid.

Så här fungerar vårt arbete

Vi är verksamma i en by ca 45 min utanför Kinshasa som heter Malueka. Där har vi startat en yrkesskola samt en förskola dit barn och ungdomar kan komma för att få grundläggande utbildning samt lära sig att utöva olika yrken. Exempel på olika yrken som kan utövas är frisör, sömmerska, fotograf, musiker, filmare, datatekniker och lantbrukare. Vi har även startat olika typer av företagsverksamhet för eleverna på skolan.

Efter skoltid fungerar skolan som en fritidsgård dit barn och ungdomar kan komma och umgås och utöva olika aktiviteter. Det finns även fotbollslag för killar och tjejer samt ett boxningsteam och ett jiu jitsu team.

För att barnen ska slippa gå flera kilometer varje dag för att hämta rent vatten har vi byggt tre vattenbrunnar i anslutning till skolan. Detta för att de ska få bästa möjlighet att koncentrera sig på skolarbetet.

Eftersom tillgången till sjukvård är bristfällig har vi startat en vårdcentral som invånarna i byn kan besöka. Vi har även startat en ungdomsmottagning i anslutning till vårdcentralen eftersom det finns stora problem med sexuellt överförbara sjukdomar och tonårsgraviditeter.

Vårt mål

  • Vi vill ge möjlighet till utbildning och kultur för alla.
  • Att stödja utbildning och social integration
  • Att öka medvetenheten hos befolkningen

Hope for Kinshasa - Malueka

Vårt mål är att skapa förtroende så att barnen och ungdomarna kan drömma om och känna hopp inför en bättre framtid. Vi vill ge dem möjlighet till grundläggande utbildning samt yrkesutbildning som sedan ska leda till arbete. Vi vill uppmuntra dem att aktivt delta i tillväxten och utvecklingen av deras samhälle. Vi vill även möjliggöra utbytet av idéer och erfarenheter mellan dem och barn och ungdomar i Sverige för att skapa förändring och minska fördomar.

Who are we?

Hope is a non profit organization who’s purpose is to give help and support for children and young people in the democratic republic Kongo (Kinshasa).

This is how it works

Hope for Kinshasa - MaluekaVWe are active in a village called Malueka, about fourtyfive minutes outsode of Kinshasa. There, we’ve started a vocational school and a pre-school. There children are welcome to get basic educational as well as vocational training within different professions like hairdressing, tailoring, photography, computer technics, farming and more. We’ve also started different types of business operations for the students of vocational school. Where they can practice their professions.

After school hours the school works as a kind of youth center where children and young adults are welcome to hang out and engage in different activities with eachother. There’s even a football team, a boxing team and a jiu jitsu team.

We built three water wells so that the children don’t have to walk for miles every day in order to get fresh and clean water. This also helps them when it comes to education, as they can spend more time concentrating on school instead of walking for hours every day.

The access to health care in Malueka is very limited. So we started a health care center and youth clinic in the village. This way, they can get better medical attention as well as sex education and contraceptives to help keep the number of teenage pregnancies down.

Our goal

  • We want everyone to have the same possibility to education.
  • We’re supporting educational work and social integration
  • We hope to raise the consciousness of people

Our goal and vision, is to give the young people and children of Malueka a hope so that they can fulfill their dreams of a brigther future in Malueka and Kinshasa. We want to give them a basic education as well as a vocatinal education that can lead to jobs. We want to encourage them to activly participate in the growth and development of their future society. We also want to make it possible for them to exchange ideas and experience with children and young people in Sweden in order to create a shift and lower preconceptions.