Våra projekt

Fritidsgård

Hösten 2011 startade vi en fritidsgård i byn Malueka. Barn och ungdomar som lever i fattigdom löper stor risk att ägna sig åt och fasta i olika typer av kriminalitet. Detta för att de inte har något val och för att inte har så många möjligheter att sysselsätta sig med olika aktiviteter. De saknar oftast även tillgång till skolundervisning. Till fritidsgården kunde barn och ungdomar därför komma för att få undervisning, hjälp och stöd och ägna sig åt olika fritidsaktiviteter.

Yrkesskola

Vi upptäckte snart att behovet av skolundervisning och sysselsättning var större än det vi kunde tillfredsställa på fritidsgården. Därför startade vi istället en yrkesskola där barnen och ungdomarna kunde få grundläggande skolundervisning samt yrkesutbildning som leder till arbete. Exempel på yrken som utövas är frisör, sömmerska, fotograf, musiker, filmare, datatekniker och lantbrukare. Efter skoltid fungerar skolan som en fritidsgård dit barnen kan komma och umgås och utöva olika aktiviteter. Det finns även fotbollslag för killar och tjejer samt ett boxningsteam och ett jiu jitsu team. Yrkesskolan har plats för 300 elever.

Vattenbrunnar

Behovet av rent vatten är stort i Malueka. Barnen måste oftast gå flera kilometer varje dag för att hämta vatten. Vi beslutade oss därför för att, i december 2014, bygga tre nya vattenbrunnar i anslutning till skolan för att öka tillgången till rent vatten och för att underlätta skolgången.

Företagsverksamhet

Augusti 2015 startade vi företagsverksamhet för eleverna på yrkesskolan. Vi öppnade en frisörsalong där eleverna som nyligen tagit examen kan arbeta. Vi har även öppnat en syateljé där elever på skolan som nyligen tagit examen kan arbeta och sälja det som de har tillverkat. Framöver ska vi även starta en secondhandbutik där försäljning av det som vi ska frakta i containerprojektet ska ske. Situationen för kvinnor och unga flickor är svår och jämnlikheten mellan dem och män och killar är låg. Vi vill därför satsa lite extra på kvinnor och unga tjejer och uppmuntra dem. Vi vill höja deras självförtroende genom att göra dem självständiga.

Förskoleverksamhet

Hösten 2015 startade vi en förskoleverksamhet där 100 barn som är sex år gamla får chans att få en grundläggande utbildning. Dessa elever får sedan möjlighet att fortsätta sin skolgång på vår yrkesskola tills de tar examen. Detta för att vi ska få chans att forma och utveckla barnen från tidig ålder.

Vårdcentral/Ungdomsmottagning

Behovet av sjukvård samt tillgång till sexualundervisning är stor i Kinshasa/Malueka. Hösten 2015 startade vi därför en vårdcentral/ungdomsmottagning som invånarna i byn kan besöka. Tonårsgraviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar är ett stort problem i Kinshasa/Malueka. Därför finns det nu en ungdomsmottagning där barn och ungdomar kan få undervisning i dessa frågor samt tillgång till preventivmedel.

Containerprojektet

Vårt kommande projekt kallas för containerprojektet eftersom vi ska frakta en hel container med material till våra verksamheter i Malueka. Vi har samlat utrustning här i Sverige som vi fått från privatpersoner, företag och organisationer som ska gå till vårdcentralen/ungdomsmottagningen, yrkesskolan och våra företagsverksamheterna.