Browsing Tag

Hope for Kinshasa

Blogg

Känn till dina rättigheter 

Vi har påbörjat ett nytt projekt där vi använder bilder och det visuella för att synliggöra och ta bort hinder som idag förekommer i människors liv för att engagera sig i frågor kring de mänskliga rättigheterna. Vi vill inkludera fler människor genom olika aktiviteter, studiecirklar och studiegrupper för att flera ska känna till sina rättigheter och kunna ta plats och delta i utvecklingsfrågor. Vi har valt att använda det visuella eftersom fotografi är ett universellt språk där inga ord behövs för att ge uttryck till tankar och känslor.

Vidare har tjejerna som deltar i vårt mikrolånprojekt (syskola) sytt tygkassar med fredssymboler för att möjliggöra finansieringen av kampanjen och vårt arbete under julen. Vi hoppas på att bygga vidare på kampanjen nästa år med nya samarbeten och att få möjlighet att driva fler spännande projekt år 2024.

God jul och gott nytt år

Blogg

The School of Hope

I slutet på september invigde vi äntligen vår internatskola. I början på oktober började 60 elever på skolan som nu är i full gång. Framöver kommer vi att utöka med fler elever men vi börjar så här så länge för att se så att allt fungerar som det ska innan vi välkomnar fler elever.

Att bygga en skola har länge varit en dröm som nu har gått i uppfyllelse och vi vill tacka alla som har gjort detta möjligt. Tack vare er kan fler barn och ungdomar i Kongo-Kinshasa känna ett hopp om en ljusare framtid.

Feel hope <3

Uncategorized

Senaste resan, december 2020

Bilden ovan visar de första spadtagen för byggetapp nummer två för vår internatskola. När byggetapp nummer två är avslutad (förhoppningsvis hösten 2021) kan vi äntligen se fram emot skolstart.

Under den senaste resan besökte Tresor även våra pågående projekt; tjejerna som syr, vår nuvarande skola samt sjukhuset dit han levererade glasögon från Synsam samt mat till de undernärda barnen.

Året 2020 har, som för så många andra, varit ett mycket speciellt år för oss. Men vi har tack vare hjälp samt mycket kreativitet har vi lyckats hålla våra projekt igång samt även satt igång med byggnationen av etapp nummer två för vår kommande skola.

Tack till alla som har stöttat oss under 2020, utan er skulle det inte vara möjligt <3

Blogg

[:en]Our next trip to Kinshasa, september 2018[:sv]Vår kommande resa till Kinshasa, september 2018[:]

[:en]Soon, we will return to Kongo-Kinshasa to work on our projects. During our coming trip we will visit our school to meet the teachers as well as our students and be involved during the school start.

We will also meet our girls at our sewing school. We plan to bring glasses that we received from Synsam Sweden. We will leave the glasses at our health center so that we can continue to offer free eye examinations and glasses.

Last but not least, we will visit our land where we will continue with the construction of our internship school. At the beginning of 2018, we bought a 10,000 hectare land, which we have prepared in the spring and summer to make it ready for the construction work.

Thank you to all who support our work and help us to help others <3[:sv]Snart bär det återigen av till Kongo-Kinshasa för att arbeta med våra projekt. Under vår kommande resa ska vi besöka vår skola för att träffa lärarna samt våra elever och vara delaktiga under skolstarten. Vi kommer även att träffa våra tjejer som deltar i vår syutbildning. Vi planerar att ta med oss glasögon som vi har fått från Synsam Sverige. Dessa ska vi lämna till personalen på vår vårdcentral så att vi kan fortsätta erbjuda kostnadsfri synundersökning samt glasögon. Sist men inte minst kommer vi att besöka vår mark där vi ska fortsätta med byggnationen av vår internatskola. I början av 2018 köpte vi en 10 000 hektar stor mark som vi har förberett under vår och sommar för att göra den redo inför byggstarten. Tack till alla som stöttar vårt arbete och som hjälper oss att hjälpa andra, utan er är vi inget <3[:]

Blogg

Nyhetsmorgon 2018-07-22

[:en]In case you have missed Tresors visit in the Swedish television program Nyhetsmorgon you can watch the clip here.

https://www.youtube.com/watch?v=fxRVoPVkAoU[:sv]Om ni har missat Tresors besök på TV4:s program nyhetsmorgon den 22:a juli 2018 kan ni titta på inslaget här.

[:]

Blogg

[:en]Smaka på Stockholm, June 2018[:sv]Smaka på Stockholm, Juni 2018[:]

[:en]We would like to thank everyone who visited Kungsträdgården and Smaka på Stockholm and took the time to get past our table to support our work in Congo-Kinshasa by buying jewelry or bracelets and listen to us speaking about our organisation.

Everyone’s support is extra important now when we face our biggest project since we started building a boarding school.

Our next trip to is scheduled for August 2018 and then we will continue the construction process of our school and visit our current activities.

Do not forget to check out Nyhetsmorgon on July 22 between 8.00-9.00 where Tresor will participate and speak about our work with Hope for Kinshasa.

Thanks again for all support, without you we are nothing <3[:sv]Vi vill tacka alla som besökte Kungsträdgården och smaka på Stockholm och tog sig tiden att komma förbi vårt bord för att stötta oss i vårt arbete i Kongo-Kinshasa genom att köpa smycken eller armband och lyssnande på när vi berättade om oss och vårt arbete. Allas stöd betyder extra mycket nu när vi står inför vårt största projekt sedan vi startade, att bygga en internatskola. Vår nästa resa till är planerad till augusti 2018 och då ska vi fortsätta med byggprocessen av vår skola samt besöka våra nuvarande verksamheter. Glöm inte att kolla på nyhetsmorgon den 22 juli mellan 8.00-9.00, då kommer Tresor att medverka och berätta om vårt arbete med Hope for Kinshasa. Tack återigen för allt stöd, utan er är vi inget <3[:]

Blogg

[:en]Our latest trip[:sv]Vår senaste resa[:]

[:en]During our last trip to Kinshasa, the renovation of our school continued. It is not yet complete but has now such a good standard that our approximately 400 students have begun to attend to school classes at the school.

Tresor also met our girls who plays soccer when they participated in a training match. He also met our girls who go to our sewing school to talk to them and plan for future projects. They continue to sew bags that we sell in Sweden for the benefit of our sewing project in Kinshasa.

Tresor also visited our health center where the residents of Malueka once again had the opportunity to get free eye examinations and glasses thanks to a collaboration with Synsam and Lions club Stockholm.

Last but not least Tresor took 250 children from school and went on a school trip to Tractafric. There the children got a chance to look at different tractors and machines, which was much appreciated.[:sv]Under vår senaste resa till Kinshasa fortsatte vi med renoveringen av vår skola. Det är fortfarande inte helt klart men skolan har nu så pass god standard att våra ca 400 elever har börjat ta del av skolundervisning i skolan.

Tresor träffade även våra tjejer som spelar fotboll när de spelade en träningsmatch. Han passade även på att träffa våra tjejer som deltar i undervisningen vid vår syskola. De planerade inför kommande projekt och fortsätter att sy tygkassar som säljs i Sverige till förmån för eleverna på syskolan.

Vid vår vårdcentral fick invånarna i Malueka ännu en gång chansen att få kostnadsfri synundersökning och glasögon tack vare ett samarbete med Synsam och Lions Club Stockholm.

Sist men inte minst så tog Tresor med 250 elever på vår skola på en skolutflykt till Tractafric. Där fick eleverna chans att se traktorer, maskiner och byggarbetare, något som var mycket uppskattat. [:]

Blogg

[:en]Thank you Kiruna[:sv]Tack till Malmfältens Folkhögskola i Kiruna[:]

[:en]From the 12th to the 14th of November, 2016, we visited Malmfälten University in Kiruna to tell our story and to discuss human rights and the situation in Congo-Kinshasa. We raised various issues such as what can we do to make human rights not to stay in the theory but also work in practice and what we can do to all member countries should be satisfied and sign all the conventions. We also talked about the crisis in the Congo and the fact that the world remains silent despite the millions of dead people since 1998! We also showed our photo exhibition and participated in a newspaper interview with Norrländska Socialdemokraten. All this in the hope of bringing peace to the Congo and in the world.[:sv]Den 12:e till 14:e november 2016 besökte vi Malmfältens Folkhögskola i Kiruna för att berätta vår historia samt diskutera mänskliga rättigheter och situationen i Kongo-Kinshasa. Vi lyfte fram olika frågor t.ex vad kan vi göra för att få de mänskliga rättigheterna att inte stanna i teorin utan också fungera i praktiken samt vad vi kan göra för att alla medlemsländer ska vara nöjda och skriva under alla konventioner. Vi pratade även om krisen i Kongo och det faktum att världen fortfarande är tyst trots miljontals döda människor sedan 1998! Vi visade även vår Fotoutställning samt deltog i en tidningsintervju med Norrländska Socialdemokraten. Allt detta i hopp att bringa fred i Kongo och i världen.
[:]

Blogg

[:en]Breakfast with Stockholm Strand Rotaryclub[:sv]Frukostföreläsning med Stockholm Strand Rotaryclub[:]

[:en]Many thanks to all the amazing people in Stockholm Strand Rotaryklubb came to listen to us and our story the 28th of october 2016. It means a lot! Thank you for being so enthusiastic and that you appreciated our work! We are always happy to see many people listen to us and tell us that what they have heard was amazing and impressive! We thank you for all the advice and promises to improve before next time. We look forward to seeing you on more occasions to talk about us and what we have achieved and want to achieve.

”No one can help everyone, but everyone can help someone”

 

 [:sv]Stort tack till alla fantastiska människor i Stockholm Strand Rotaryklubb   som trotsade regnet den 28:e oktober 2016 och kom för att lyssna på oss och vår berättelse. Det betyder mycket! Tack för ni var så entusiatiska och uppskattade vårt arbete! Vi blir alltid glada när vi ser många människor som sitter bänkade och lyssnar på oss och säger att det de har hört var fantastisk och imponerande! Vi tackar för alla råd och tips och lovar att förbättra oss inför nästa gång. Vi ser fram emot att träffa er vid fler tillfällen för att berätta om oss och vad vi har åstadkommit och vad vi vill åstadkomma.

”Ingen kan hjälpa alla,men alla kan hjälpa någon”

 [:]

Blogg

[:en]Kungsträdgården[:sv]Tack Kungsträdgården och smaka på Stockholm![:]

[:en]Thanks to all who came to Kungsträdgården to buy bracelets to support us in our work and listened to us and asked questions about our organisation. The memory of these days will remain forever. All these wonderful and happy people who came and made a difference.

We met many happy faces that gave us the strength be there from 10-18 almost a week straight. We got very good feedback that we really appreciate. In the picture you see Leo that made our day and wonderful Ami that help and guide us.

You give us the courage and strength to fight for what we believe in! We want to do everything in our power to make a reality of our dream. Once again thank you for all the love.

”No one can help everyone, but everyone can help someone”[:sv]Tack alla som kom till Kungsträdgården och Smaka på Stockholm 2016☀️ för att köpa armband för att stötta oss i vårt arbete och lyssnade på oss samt ställde frågor om vår verksamhet. Minnet från dessa dagar kommer att stanna kvar för alltid. Alla dessa underbara och glada människor som kom förbi och gjorde skillnad.

Vi mötte många glada ansikten som bidrog till att vi orkade vara där från 10-18 i nästan en vecka i sträck. Vi fick mycket bra feedback som vi verkligen uppskattar. På bilden ser vi glada Leo gjorde vår dag och underbara Ami från Lions som hjälper, stötar och vägleder oss.

Ni ger oss mod och styrkan att kämpa för det vi tror på! Vi vill göra allt i vår makt för att göra verklighet av vår dröm. Ännu en gång tack för all kärlek.

”Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon”

 [:]