Browsing Tag

Kinshasa

Blogg

Känn till dina rättigheter 

Vi har påbörjat ett nytt projekt där vi använder bilder och det visuella för att synliggöra och ta bort hinder som idag förekommer i människors liv för att engagera sig i frågor kring de mänskliga rättigheterna. Vi vill inkludera fler människor genom olika aktiviteter, studiecirklar och studiegrupper för att flera ska känna till sina rättigheter och kunna ta plats och delta i utvecklingsfrågor. Vi har valt att använda det visuella eftersom fotografi är ett universellt språk där inga ord behövs för att ge uttryck till tankar och känslor.

Vidare har tjejerna som deltar i vårt mikrolånprojekt (syskola) sytt tygkassar med fredssymboler för att möjliggöra finansieringen av kampanjen och vårt arbete under julen. Vi hoppas på att bygga vidare på kampanjen nästa år med nya samarbeten och att få möjlighet att driva fler spännande projekt år 2024.

God jul och gott nytt år

Blogg

Senaste resan, hösten 2021

Under sommar och höst 2021 har vi arbetat med ett utav våra största projekt någonsin, containerprojektet. Vi har samlat saker till våra projekt som vi sedan har skeppat ner i en container. Hösten 2021 reste Tresor ner för att möta upp containern och alla saker som vi skickat ner.

Tresor besökte även våra pågående projekt, sjukhuset, tjejerna som deltar i vårt mikrolånprojekt (syskola) samt vår nuvarande skola. Sist men inte minst besökte han vårt stora projekt där vi bygger en internatskola. Entrén är nu klar och nu återstår en till skolbyggnad innan vi kan starta skolan.

Uncategorized

Senaste resan, december 2020

Bilden ovan visar de första spadtagen för byggetapp nummer två för vår internatskola. När byggetapp nummer två är avslutad (förhoppningsvis hösten 2021) kan vi äntligen se fram emot skolstart.

Under den senaste resan besökte Tresor även våra pågående projekt; tjejerna som syr, vår nuvarande skola samt sjukhuset dit han levererade glasögon från Synsam samt mat till de undernärda barnen.

Året 2020 har, som för så många andra, varit ett mycket speciellt år för oss. Men vi har tack vare hjälp samt mycket kreativitet har vi lyckats hålla våra projekt igång samt även satt igång med byggnationen av etapp nummer två för vår kommande skola.

Tack till alla som har stöttat oss under 2020, utan er skulle det inte vara möjligt <3

Blogg

Sveriges Radio, Verkligheten i P3

I slutet av mars reste Tresor till Kongo för att arbeta med våra projekt. Han har besökt vårt sjukhus för att lämna glasögon som han tagit med sig från Sverige i samarbete med Lions Club Stockholm och Synsam. Han har även levererat mat till vårt projekt för de undernärda barnen samt hjälpmedel för att kontrollera spridningen av viruset Covid-19. Han har även besökt marken där vi bygger vår skola för att leverera hjälpmedel även där samt informera om hur arbetarna samt invånarna i byn där vi arbetar kan minska smittspridningen av Covid-19.

Under sin vistelse gjorde han även en intervju för Sveriges Radio i Verkligheten i P3. Inslaget sändes söndagen den 12:e april i P3 men går självklart även att lyssna på i efterhand:

https://podcasts.apple.com/se/podcast/verkligheten-i-p3/id391753936?i=1000470766855

Blogg

[:en]Our latest trip, september 2018[:sv]Vår senaste resa, september 2018[:]

[:en]During our latest trip to Congo-Kinshasa we have visited our ongoing projects as well as supervised the construction of our internship school. We have visited our girls who participate in our sewing education. They made school uniforms for the children at our school and have started a new project to produce products from recycled materials. We have also visited our school and met all schoolchildren, their parents and the school staff.

We have also started a collaboration with a hospital run by the Catholic Church. This hospital has many different types of activities, including maternity care, child welfare and care of malnourished children. They also perform eye examinations and hand out glasses for free. During our stay, the Swedish Emabassy in Kinshasa visited the hospital.

During our recent trip, the building processes for our internship school have started. We have purchased materials and prepared the land for construction and began to manufacture bricks for construction.

Thank you for your support <3[:sv]Under vår senaste resa till Kongo-Kinshasa har vi besökt våra pågående projekt samt övervakat byggnationen av vår internatskola. Vi har besökt våra tjejer som deltar i vår syundervisning. De har sytt skoluniformer till barnen på vår skola samt börjat med ett nytt projekt, att tillverka grytunderlägg av återvunnet material. Vi har även besökt vår skola och träffat alla skolbarn, deras föräldrar samt personalen på skolan. Vi har även startat ett samarbete med ett sjukhus som drivs av katolska kyrkan. Detta sjukhus har många olika typer av verksamheter, bland annat mödravård, barnavård och vård av undernärda barn. De genomför även synundersökningar och delar ut glasögon kostnadsfritt. Sjukhuset hade under vår vistelse besök av Sveriges Ambassad i Kinshasa. Under vår senaste resa har byggnationen är vår kommande internatskola kommit igång för fullt. Vi har köpt in material och förberett marken för byggnationen samt börjat tillverka tegelstenar till byggnationen. Tack för allt stöd, utan er är vi inget <3[:]

Blogg

[:en]Our next trip to Kinshasa, september 2018[:sv]Vår kommande resa till Kinshasa, september 2018[:]

[:en]Soon, we will return to Kongo-Kinshasa to work on our projects. During our coming trip we will visit our school to meet the teachers as well as our students and be involved during the school start.

We will also meet our girls at our sewing school. We plan to bring glasses that we received from Synsam Sweden. We will leave the glasses at our health center so that we can continue to offer free eye examinations and glasses.

Last but not least, we will visit our land where we will continue with the construction of our internship school. At the beginning of 2018, we bought a 10,000 hectare land, which we have prepared in the spring and summer to make it ready for the construction work.

Thank you to all who support our work and help us to help others <3[:sv]Snart bär det återigen av till Kongo-Kinshasa för att arbeta med våra projekt. Under vår kommande resa ska vi besöka vår skola för att träffa lärarna samt våra elever och vara delaktiga under skolstarten. Vi kommer även att träffa våra tjejer som deltar i vår syutbildning. Vi planerar att ta med oss glasögon som vi har fått från Synsam Sverige. Dessa ska vi lämna till personalen på vår vårdcentral så att vi kan fortsätta erbjuda kostnadsfri synundersökning samt glasögon. Sist men inte minst kommer vi att besöka vår mark där vi ska fortsätta med byggnationen av vår internatskola. I början av 2018 köpte vi en 10 000 hektar stor mark som vi har förberett under vår och sommar för att göra den redo inför byggstarten. Tack till alla som stöttar vårt arbete och som hjälper oss att hjälpa andra, utan er är vi inget <3[:]

Blogg

Nyhetsmorgon 2018-07-22

[:en]In case you have missed Tresors visit in the Swedish television program Nyhetsmorgon you can watch the clip here.

https://www.youtube.com/watch?v=fxRVoPVkAoU[:sv]Om ni har missat Tresors besök på TV4:s program nyhetsmorgon den 22:a juli 2018 kan ni titta på inslaget här.

[:]

Blogg

[:en]Our latest trip, Februari 2018[:sv]Vår senaste resa, februari 2018[:]

[:en]Our last trip to Congo-Kinshasa was very successful. We visited our existing projects, such as our preschool, school and vocational school and our healthcare center. We also met our girls who participate in our sewing training and our girls who play soccer.

We celebrated Valentine’s Day and Hope for Kinshasa’s founder (Tresor’s) birthday together with our schoolchildren and took them on an excursion to the city.

Our girls who participate in our syllabus received some new sewing machines. Our girls who play soccer got some equipment that we brought with us from Sweden, which we have received from Skogås football club.

Last but not least we have bought land for the school that we are going to build. Since the need for education is high in Congo-Kinshasa (50% of all children do not go to school and 30% are illiterate) we have purchased a large area with a 5.5 hectare area to be able to build an internship with space for approx. 300 students for the grades 1-9.

Thank you to all who support our work <3[:sv]Vår senaste resa till Kongo-Kinshasa var mycket lyckad. Vi besökte våra befintliga verksamheter såsom vår förskola, skola och yrkesskola samt vår vårdcentral. Vi träffade även våra tjejer som deltar i vår syutbildning samt våra tjejer som spelar fotboll. Vi firade alla hjärtans dag och Hope for Kinshasas grundare (Tresors) födelsedag tillsammans med våra skolbarn samt tog med dem på en utflykt till stan. Våra tjejer som deltar i vår syutbildning fick några nya symaskiner som vi finansierade med de medel som vi fått in från försäljningen (i Sverige) av de tygkassar som de sytt. Våra tjejer som spelar fotboll fick lite utrustning som vi tagit med oss från Sverige som vi har fått från Skogås fotbollsklubb. Sist men inte minst har vi köpt mark till den skola som vi ska bygga. Då behovet av utbildning är stor i Kongo-Kinshasa (50% av alla barn går inte i skolan och 30 % är analfabeter) har vi köpt en stor mark med en yta på 5,5 hektar för att kunna bygga en internatskola med plats för ca 300 elever från årskurs 1-9. Tack till alla som stöttar vårt arbete, utan er är vi inget <3[:]

Blogg

[:en]Launch event Heartworking Foundation[:sv]Lanseringsevent Heartworking Foundation[:]

[:en]We would like to thank everyone that came to the launch event for Heartworking Foundation january 22 and listened to our story. The event was very nice with good food and exciting stories. Hope for Kinshasa are going to receive financial support from Heartworking Foundation in connection with our educational projects, including our school project where we will build our own school.

The company Hero AB is the founders of Heartworking Foundation. Hero AB is a recruitment company and the idea is that one swedish crown for each hired consultation hour will go to Hope for Kinshasa and one other organization called Together as One. They also work with educational projects but in Ghana.

In mid-February 2018 we will once again travel to Congo-Kinshasa to look for suitable land and start our biggest project ever; the school project. We plan to build a school for approximately 600 students in grades 1-9 and vocational school / high school. More info about our upcoming project will be coming soon.

Thank you to all who support us in our work for a better world <3[:sv]Tack till alla som kom och lyssnade när vi berättade om Hope for Kinshasa när Heartworking Foundation hade sitt lanseringsevent den 22:a januari 2018. Eventet var en mycket trevlig tillställning med god mat samt spännande historier och frågeställningar. Hope for Kinshasa kommer framöver att få ekonomiskt stöd från Heartworking Foundation i samband med våra utbildningsprojekt, bland annat vårt skolprojekt där vi ska bygga en egen skola. Företaget Hero AB ligger bakom Heartworking Foundation. Hero AB är ett bemanningsföretag och tanken är att en krona för varje uthyrd konsulttimme ska gå till Hope for Kinshasa samt en annan organisation som heter Together as One, som även de arbetar med utbildningsprojekt men i Ghana. I mitten av februari 2018 reser vi ännu en gång till Kongo-Kinshasa för att leta efter lämplig mark samt starta vårt största projekt någonsin; skolprojektet. Vi planerar att bygga en skola för ungefär 600 elever i årskurs 1-9 samt yrkesskola/gymnasium. Mer info kring vårt kommande projekt kommer snart. Tack till alla som stöttar oss i vårt arbete för en bättre och mer rättvis värld, utan er vore vi inget <3[:]

Blogg

[:en]Our latest trip, August 2017[:sv]Vår senaste resa, Augusti 2017[:]

[:en]During August 2017 we traveled to Congo-Kinshasa to monitor our ongoing projects and start new projects. We met our girls who are sewing at our school that we started in connection with our micro-loan project. This project has been very successful and they are now very good at sewing. As a final test, they sew clothes in African fabrics for us, as well as bags in African Fabrics, which we bought with us to Sweden and will be sold here. The money from the sales will return to our girls so that they can buy more material for their business. In this way, they can continue their business and become independent and self-sufficient.

We have also met the women in the second part of our micro-loan project. These women are involved in agriculture and sell what they cultivate in small stores. This project was also very successful so it will go for a long time to come and new women will be able to get help through this project and thus become self-sufficient and self-sufficient.

We also met our girls who play football and got the chance to share more material with them that we brought with us from Sweden. We have also moved our care center / youth reception to better premises and have taken over and renovated a school where we will start a primary school soon.

Before we started our trip to Congo-Kinshasa we loaded a truck full of material that we have collected for over two years. The truck was then transported by boat from Belgium to Congo. The truck contained materials for our care center / youth reception, preschool / school and our vocational training / microloan project.

With the help of the material in the truck we have now equipped our care center and school and, with the help of the material for our vocational training school, we have now started different types of company projects together with the students. The idea of ​​the project is that students will learn everything about entrepreneurship while becoming self-sufficient.

Thank you to all who have contributed with material and support us financially with our projects. On our own we are nothing, together we are strong <3[:sv]Under augusti 2017 reste vi till Kongo-Kinshasa för att övervaka våra pågående projekt och starta nya projekt. Vi har träffat våra tjejer som syr vid vår syutbildning som vi startade i samband med vårt microlånprojekt. Detta projekt har varit mycket lyckat och de är nu mycket duktiga på att sy. De har som slutprov sytt kläder i afrikanska tyger till oss samt tygkassar i afrikanska tyger som vi har med oss till Sverige och som ska säljas här. Pengarna från försäljningen ska gå tillbaka till våra tjejer så att de kan köpa mer material till sin verksamhet. På så sätt kan de fortsätta sin verksamhet och bli självständiga och självförsörjande. Vi har även träffat kvinnorna i den andra delen av vårt microlånprojekt. Dessa kvinnorna odlar sådant som de säljer i små butiker. Detta projekt var även detta mycket lyckat så det kommer att rulla på under en lång tid framöver och nya kvinnor kommer att få chans att få hjälp via detta projekt och på så sätt bli självständiga och självförsörjande. Vi träffade också våra tjejer som spelar fotboll och fick chans att dela ut mer material till dem som vi hade med oss från Sverige. Vi har även flyttat vår vårdcentral/ungdomsmottagning till bättre lokaler samt tagit över och renoverat en skola där vi ska starta en grundskola inom kort. Innan vi startade vår resa till Kongo-Kinshasa lastade vi en lastbil full av material som vi har samlat i över två år. Lastbilen fraktades sedan med båt från Belgien till Kongo. I lastbilen fanns material till vår vårdcentral/ungdomsmottagning, förskola/skola och våra yrkesutbildningar/microlånprojekt. Med hjälp av materialet som fanns i lastbilen har vi nu utrustat vår vårdcentral och skola och med hjälp materialet till vår yrkesutbildning har vi nu startat typer av företagsprojekt tillsammans med eleverna. Tanken med projektet är att eleverna ska lära sig allt om företagande samtidigt som de blir självförsörjande. Tack till alla som har bidragit med material och stötta oss ekonomiskt med våra projekt. På egen hand är vi ingenting, tillsammans är vi starka <3[:]