Blogg

[:en]Our latest trip, August 2017[:sv]Vår senaste resa, Augusti 2017[:]

[:en]During August 2017 we traveled to Congo-Kinshasa to monitor our ongoing projects and start new projects. We met our girls who are sewing at our school that we started in connection with our micro-loan project. This project has been very successful and they are now very good at sewing. As a final test, they sew clothes in African fabrics for us, as well as bags in African Fabrics, which we bought with us to Sweden and will be sold here. The money from the sales will return to our girls so that they can buy more material for their business. In this way, they can continue their business and become independent and self-sufficient.

We have also met the women in the second part of our micro-loan project. These women are involved in agriculture and sell what they cultivate in small stores. This project was also very successful so it will go for a long time to come and new women will be able to get help through this project and thus become self-sufficient and self-sufficient.

We also met our girls who play football and got the chance to share more material with them that we brought with us from Sweden. We have also moved our care center / youth reception to better premises and have taken over and renovated a school where we will start a primary school soon.

Before we started our trip to Congo-Kinshasa we loaded a truck full of material that we have collected for over two years. The truck was then transported by boat from Belgium to Congo. The truck contained materials for our care center / youth reception, preschool / school and our vocational training / microloan project.

With the help of the material in the truck we have now equipped our care center and school and, with the help of the material for our vocational training school, we have now started different types of company projects together with the students. The idea of ​​the project is that students will learn everything about entrepreneurship while becoming self-sufficient.

Thank you to all who have contributed with material and support us financially with our projects. On our own we are nothing, together we are strong <3[:sv]Under augusti 2017 reste vi till Kongo-Kinshasa för att övervaka våra pågående projekt och starta nya projekt. Vi har träffat våra tjejer som syr vid vår syutbildning som vi startade i samband med vårt microlånprojekt. Detta projekt har varit mycket lyckat och de är nu mycket duktiga på att sy. De har som slutprov sytt kläder i afrikanska tyger till oss samt tygkassar i afrikanska tyger som vi har med oss till Sverige och som ska säljas här. Pengarna från försäljningen ska gå tillbaka till våra tjejer så att de kan köpa mer material till sin verksamhet. På så sätt kan de fortsätta sin verksamhet och bli självständiga och självförsörjande. Vi har även träffat kvinnorna i den andra delen av vårt microlånprojekt. Dessa kvinnorna odlar sådant som de säljer i små butiker. Detta projekt var även detta mycket lyckat så det kommer att rulla på under en lång tid framöver och nya kvinnor kommer att få chans att få hjälp via detta projekt och på så sätt bli självständiga och självförsörjande. Vi träffade också våra tjejer som spelar fotboll och fick chans att dela ut mer material till dem som vi hade med oss från Sverige. Vi har även flyttat vår vårdcentral/ungdomsmottagning till bättre lokaler samt tagit över och renoverat en skola där vi ska starta en grundskola inom kort. Innan vi startade vår resa till Kongo-Kinshasa lastade vi en lastbil full av material som vi har samlat i över två år. Lastbilen fraktades sedan med båt från Belgien till Kongo. I lastbilen fanns material till vår vårdcentral/ungdomsmottagning, förskola/skola och våra yrkesutbildningar/microlånprojekt. Med hjälp av materialet som fanns i lastbilen har vi nu utrustat vår vårdcentral och skola och med hjälp materialet till vår yrkesutbildning har vi nu startat typer av företagsprojekt tillsammans med eleverna. Tanken med projektet är att eleverna ska lära sig allt om företagande samtidigt som de blir självförsörjande. Tack till alla som har bidragit med material och stötta oss ekonomiskt med våra projekt. På egen hand är vi ingenting, tillsammans är vi starka <3[:]

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply