Browsing Tag

hope

Blogg

The School of Hope

I slutet på september invigde vi äntligen vår internatskola. I början på oktober började 60 elever på skolan som nu är i full gång. Framöver kommer vi att utöka med fler elever men vi börjar så här så länge för att se så att allt fungerar som det ska innan vi välkomnar fler elever.

Att bygga en skola har länge varit en dröm som nu har gått i uppfyllelse och vi vill tacka alla som har gjort detta möjligt. Tack vare er kan fler barn och ungdomar i Kongo-Kinshasa känna ett hopp om en ljusare framtid.

Feel hope <3

Blogg

[:en]Our next trip to Kinshasa, september 2018[:sv]Vår kommande resa till Kinshasa, september 2018[:]

[:en]Soon, we will return to Kongo-Kinshasa to work on our projects. During our coming trip we will visit our school to meet the teachers as well as our students and be involved during the school start.

We will also meet our girls at our sewing school. We plan to bring glasses that we received from Synsam Sweden. We will leave the glasses at our health center so that we can continue to offer free eye examinations and glasses.

Last but not least, we will visit our land where we will continue with the construction of our internship school. At the beginning of 2018, we bought a 10,000 hectare land, which we have prepared in the spring and summer to make it ready for the construction work.

Thank you to all who support our work and help us to help others <3[:sv]Snart bär det återigen av till Kongo-Kinshasa för att arbeta med våra projekt. Under vår kommande resa ska vi besöka vår skola för att träffa lärarna samt våra elever och vara delaktiga under skolstarten. Vi kommer även att träffa våra tjejer som deltar i vår syutbildning. Vi planerar att ta med oss glasögon som vi har fått från Synsam Sverige. Dessa ska vi lämna till personalen på vår vårdcentral så att vi kan fortsätta erbjuda kostnadsfri synundersökning samt glasögon. Sist men inte minst kommer vi att besöka vår mark där vi ska fortsätta med byggnationen av vår internatskola. I början av 2018 köpte vi en 10 000 hektar stor mark som vi har förberett under vår och sommar för att göra den redo inför byggstarten. Tack till alla som stöttar vårt arbete och som hjälper oss att hjälpa andra, utan er är vi inget <3[:]

Blogg

Nyhetsmorgon 2018-07-22

[:en]In case you have missed Tresors visit in the Swedish television program Nyhetsmorgon you can watch the clip here.

https://www.youtube.com/watch?v=fxRVoPVkAoU[:sv]Om ni har missat Tresors besök på TV4:s program nyhetsmorgon den 22:a juli 2018 kan ni titta på inslaget här.

[:]

Blogg

[:en]Our latest trip, April 2018[:sv]Vår senaste resa, April 2018[:]

[:en]During April 2018, Tresor again made a trip to Congo-Kinshasa. Even this trip was very successful. He visited our preschool, school, our Girls who are sewing and the girls working in our hairdressing salon. The children and young adults at our preschool and school are well and they are excited about the opportunity to participate in school education in Malueka where they live.

Our girls who are sewing have sewn bibs that Tresor brought back to Sweden. This project is a collaboration with Textilhögskolan in Borås and MäryDesign. They also got a new ’workplace’ in the form of a floor and a roof since they have previousl worked outside the teacher’s house without any protection from the weather and wind than an old tree.

Last but not least, we have completed the final agreements regarding the land that we have purchased to build a school. We have also begun to build a fence around the land. After the summer we will start the construction process for the school with space for approximately 300 students from grades 1-9.

Thank you to all who support our work <3 [:sv]Under April 2018 gjorde Tresor återigen en resa till Kongo-Kinshasa. Även denna resa var mycket lyckad. Han besökte bland annat vår förskola, skola, vår syverksamhet samt tjejerna som arbetar i vår frisörsalong. Barnen och ungdomarna på förskolan och skolan mår bra och de är glada för möjligheten att kunna ta del av skolundervisning i Malueka där de är bosatta. Våra tjejer som deltar i vår syutbildning har sytt haklappar eller 'dregglisar' som det också kallas. Detta projekt är ett samarbete med Textilhögskolan i Borås och MäryDesign. De fick även en ny 'arbetsplats' i form av golv och tak då de tidigare har suttit och arbetat utanför lärarinnans hus direkt på gården utan något annat skydd mot väder och vind än ett gammalt träd. Sist men inte minst har vi färdigställt de sista avtalen rörande marken som vi har köpt för att bygga en internatskola. Man har även börjat bygga ett staket runt den 5,5 hektar stora marken. Efter sommaren kommer vi att starta byggprocessen för internatskolan med plats för ca 300 elever från årskurs 1-9. Tack till alla som stöttar vårt arbete, utan er är vi inget <3 [:]

Blogg

[:en]Our latest trip[:sv]Vår senaste resa[:]

[:en]During our last trip to Kinshasa, the renovation of our school continued. It is not yet complete but has now such a good standard that our approximately 400 students have begun to attend to school classes at the school.

Tresor also met our girls who plays soccer when they participated in a training match. He also met our girls who go to our sewing school to talk to them and plan for future projects. They continue to sew bags that we sell in Sweden for the benefit of our sewing project in Kinshasa.

Tresor also visited our health center where the residents of Malueka once again had the opportunity to get free eye examinations and glasses thanks to a collaboration with Synsam and Lions club Stockholm.

Last but not least Tresor took 250 children from school and went on a school trip to Tractafric. There the children got a chance to look at different tractors and machines, which was much appreciated.[:sv]Under vår senaste resa till Kinshasa fortsatte vi med renoveringen av vår skola. Det är fortfarande inte helt klart men skolan har nu så pass god standard att våra ca 400 elever har börjat ta del av skolundervisning i skolan.

Tresor träffade även våra tjejer som spelar fotboll när de spelade en träningsmatch. Han passade även på att träffa våra tjejer som deltar i undervisningen vid vår syskola. De planerade inför kommande projekt och fortsätter att sy tygkassar som säljs i Sverige till förmån för eleverna på syskolan.

Vid vår vårdcentral fick invånarna i Malueka ännu en gång chansen att få kostnadsfri synundersökning och glasögon tack vare ett samarbete med Synsam och Lions Club Stockholm.

Sist men inte minst så tog Tresor med 250 elever på vår skola på en skolutflykt till Tractafric. Där fick eleverna chans att se traktorer, maskiner och byggarbetare, något som var mycket uppskattat. [:]

Blogg

[:en]Our latest trip, August 2017[:sv]Vår senaste resa, Augusti 2017[:]

[:en]During August 2017 we traveled to Congo-Kinshasa to monitor our ongoing projects and start new projects. We met our girls who are sewing at our school that we started in connection with our micro-loan project. This project has been very successful and they are now very good at sewing. As a final test, they sew clothes in African fabrics for us, as well as bags in African Fabrics, which we bought with us to Sweden and will be sold here. The money from the sales will return to our girls so that they can buy more material for their business. In this way, they can continue their business and become independent and self-sufficient.

We have also met the women in the second part of our micro-loan project. These women are involved in agriculture and sell what they cultivate in small stores. This project was also very successful so it will go for a long time to come and new women will be able to get help through this project and thus become self-sufficient and self-sufficient.

We also met our girls who play football and got the chance to share more material with them that we brought with us from Sweden. We have also moved our care center / youth reception to better premises and have taken over and renovated a school where we will start a primary school soon.

Before we started our trip to Congo-Kinshasa we loaded a truck full of material that we have collected for over two years. The truck was then transported by boat from Belgium to Congo. The truck contained materials for our care center / youth reception, preschool / school and our vocational training / microloan project.

With the help of the material in the truck we have now equipped our care center and school and, with the help of the material for our vocational training school, we have now started different types of company projects together with the students. The idea of ​​the project is that students will learn everything about entrepreneurship while becoming self-sufficient.

Thank you to all who have contributed with material and support us financially with our projects. On our own we are nothing, together we are strong <3[:sv]Under augusti 2017 reste vi till Kongo-Kinshasa för att övervaka våra pågående projekt och starta nya projekt. Vi har träffat våra tjejer som syr vid vår syutbildning som vi startade i samband med vårt microlånprojekt. Detta projekt har varit mycket lyckat och de är nu mycket duktiga på att sy. De har som slutprov sytt kläder i afrikanska tyger till oss samt tygkassar i afrikanska tyger som vi har med oss till Sverige och som ska säljas här. Pengarna från försäljningen ska gå tillbaka till våra tjejer så att de kan köpa mer material till sin verksamhet. På så sätt kan de fortsätta sin verksamhet och bli självständiga och självförsörjande. Vi har även träffat kvinnorna i den andra delen av vårt microlånprojekt. Dessa kvinnorna odlar sådant som de säljer i små butiker. Detta projekt var även detta mycket lyckat så det kommer att rulla på under en lång tid framöver och nya kvinnor kommer att få chans att få hjälp via detta projekt och på så sätt bli självständiga och självförsörjande. Vi träffade också våra tjejer som spelar fotboll och fick chans att dela ut mer material till dem som vi hade med oss från Sverige. Vi har även flyttat vår vårdcentral/ungdomsmottagning till bättre lokaler samt tagit över och renoverat en skola där vi ska starta en grundskola inom kort. Innan vi startade vår resa till Kongo-Kinshasa lastade vi en lastbil full av material som vi har samlat i över två år. Lastbilen fraktades sedan med båt från Belgien till Kongo. I lastbilen fanns material till vår vårdcentral/ungdomsmottagning, förskola/skola och våra yrkesutbildningar/microlånprojekt. Med hjälp av materialet som fanns i lastbilen har vi nu utrustat vår vårdcentral och skola och med hjälp materialet till vår yrkesutbildning har vi nu startat typer av företagsprojekt tillsammans med eleverna. Tanken med projektet är att eleverna ska lära sig allt om företagande samtidigt som de blir självförsörjande. Tack till alla som har bidragit med material och stötta oss ekonomiskt med våra projekt. På egen hand är vi ingenting, tillsammans är vi starka <3[:]

Blogg

[:en]Our next trip to Congo-Kinshasa[:sv]Vår kommande resa till Kongo-Kinshasa[:]

[:en]Mid-August we will travel to Congo-Kinshasa to monitor our ongoing projects and start new projects. During spring and summer we have been busy planning and working on our biggest project since we started Hope for kinshasa on May 26, 2011.

We have stacked a truck full of material we have collected for over two years. The truck is now on its way by boat from Belgium to Congo. We bring materials to our health center/youth reception, preschool/school and our vocational programs.

With the help of the material we will equip our operations and with the material for our vocational training school we will start different types of activities. For example, we want to start a second hand shop with all the clothes and shoes we have collected from private individuals and companies. The idea is that the students should learn everything about business activities while they become self-sufficient.

Thank you to all who have contributed with material and financial support to this project. On our own we are nothing, together we are strong <3[:sv]I mitten av augusti kommer vi att resa till Kongo-Kinshasa för att övervaka våra pågående projekt och starta nya projekt. Under vår och sommar har vi varit upptagna med att planera och arbeta mwd vårt största projekt sedan vi startade Hope for Kinshasa den 26:e maj 2011. Vi har lastat en lastbil full av material som vi har samlat i över två år. Lastbilen är nu på väg med båt från Belgien till Kongo. Vi tar med material till vår vårdcentral/ungdomsmottagning, förskola/skola och våra yrkesutbildningar. Med hjälp av materialet ska vi utrusta våra verksamheter och med hjälp materialet till vår yrkesutbildning ska vi starta olika typer av företagsprojekt tillsammans med eleverna. Vi ska bland annat starta en secondhandaffär där eleverna ska sälja kläder och skor som vi har samlat från företag och privatpersoner. Tanken med projektet är att eleverna ska lära sig allt om företagande samtidigt som de blir självförsörjande. Tack till alla som har bidragit med material och stötta oss ekonomiskt med detta projekt. På egen hand är vi ingenting, tillsammans är vi starka <3[:]

Blogg

[:en]After Work with Swedbank[:sv]Pärl-AW med Swedbank[:]

[:en]Thanks to all employees at Swedbank Customer Service Centre who visited our event Pearl-AW 15 September 2016 at Stora Essingen in Stockholm. Together we made over 50 bracelets which we later will sell at various events in the future to fund our future projects. The event was very successful and it was very nice to sit down for a few hours together and discuss important issues and make some bracelets. What would we be without you <3

No one can help everyone, but everyone can help someone.[:sv]Tack till alla anställda på Swedbanks Kundcenter som besökte vårt event Pärl-AW den 15:e september 2016 på Stora Essingen i Stockholm. Tillsammans pärlade vi över 50 armband som sedan kommer att säljas vid olika event framöver för att finansiera våra kommande projekt. Eventet var mycket lyckat och det var väldigt trevligt att sitta ner några timmar tillsammans och diskutera viktiga frågor samt pyssla ihop lite armband. Vad vore vi utan er <3

Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon.

 [:]

Blogg

Ingen är profet i sitt eget land

[:en]När du får frågan om du fortfarande tänker korruption och inser att man har fortfarande mycket att jobba på för att tvätta bort stereotyper och fördomar som är kvar hos många och samtidigt som du börjar hålla med ordspråket som kommer från bibeln att ” Ingen är profet i sitt eget land/i sin egen hemstad…”

Man lär sig av misstagen eftersom man blir vis…ny dag, nya utmaningar och nya möjligheter! G’morgon Sverige . Han kanske inte den mest omtyckta person eller vad man än nu säger om honom eller hans politik men jag kommer ihåg vad Han sa till mig, vår Statsminister Stefan Löfven att man ska våga säga ifrån och kämpa för rättvisa , våga göra skillnad.Ibland vill människor inte höra vissa saker, helst vill de höra vad som får dem att må bättre…[:sv]När du får frågan om du fortfarande tänker korruption och inser att man har fortfarande mycket att jobba på för att tvätta bort stereotyper och fördomar som är kvar hos många och samtidigt som du börjar hålla med ordspråket som kommer från bibeln att ” Ingen är profet i sitt eget land/i sin egen hemstad…”

Man lär sig av misstagen eftersom man blir vis…ny dag, nya utmaningar och nya möjligheter! G’morgon Sverige . Han kanske inte den mest omtyckta person eller vad man än nu säger om honom eller hans politik men jag kommer ihåg vad Han sa till mig, vår Statsminister Stefan Löfven att man ska våga säga ifrån och kämpa för rättvisa , våga göra skillnad.Ibland vill människor inte höra vissa saker, helst vill de höra vad som får dem att må bättre..[:]