Blogg

[:en]Our next trip to Congo-Kinshasa[:sv]Vår kommande resa till Kongo-Kinshasa[:]

[:en]Mid-August we will travel to Congo-Kinshasa to monitor our ongoing projects and start new projects. During spring and summer we have been busy planning and working on our biggest project since we started Hope for kinshasa on May 26, 2011.

We have stacked a truck full of material we have collected for over two years. The truck is now on its way by boat from Belgium to Congo. We bring materials to our health center/youth reception, preschool/school and our vocational programs.

With the help of the material we will equip our operations and with the material for our vocational training school we will start different types of activities. For example, we want to start a second hand shop with all the clothes and shoes we have collected from private individuals and companies. The idea is that the students should learn everything about business activities while they become self-sufficient.

Thank you to all who have contributed with material and financial support to this project. On our own we are nothing, together we are strong <3[:sv]I mitten av augusti kommer vi att resa till Kongo-Kinshasa för att övervaka våra pågående projekt och starta nya projekt. Under vår och sommar har vi varit upptagna med att planera och arbeta mwd vårt största projekt sedan vi startade Hope for Kinshasa den 26:e maj 2011. Vi har lastat en lastbil full av material som vi har samlat i över två år. Lastbilen är nu på väg med båt från Belgien till Kongo. Vi tar med material till vår vårdcentral/ungdomsmottagning, förskola/skola och våra yrkesutbildningar. Med hjälp av materialet ska vi utrusta våra verksamheter och med hjälp materialet till vår yrkesutbildning ska vi starta olika typer av företagsprojekt tillsammans med eleverna. Vi ska bland annat starta en secondhandaffär där eleverna ska sälja kläder och skor som vi har samlat från företag och privatpersoner. Tanken med projektet är att eleverna ska lära sig allt om företagande samtidigt som de blir självförsörjande. Tack till alla som har bidragit med material och stötta oss ekonomiskt med detta projekt. På egen hand är vi ingenting, tillsammans är vi starka <3[:]

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply