Browsing Tag

Resa

Blogg

[:en]Our next trip to Congo-Kinshasa[:sv]Vår kommande resa till Kongo-Kinshasa[:]

[:en]Mid-August we will travel to Congo-Kinshasa to monitor our ongoing projects and start new projects. During spring and summer we have been busy planning and working on our biggest project since we started Hope for kinshasa on May 26, 2011.

We have stacked a truck full of material we have collected for over two years. The truck is now on its way by boat from Belgium to Congo. We bring materials to our health center/youth reception, preschool/school and our vocational programs.

With the help of the material we will equip our operations and with the material for our vocational training school we will start different types of activities. For example, we want to start a second hand shop with all the clothes and shoes we have collected from private individuals and companies. The idea is that the students should learn everything about business activities while they become self-sufficient.

Thank you to all who have contributed with material and financial support to this project. On our own we are nothing, together we are strong <3[:sv]I mitten av augusti kommer vi att resa till Kongo-Kinshasa för att övervaka våra pågående projekt och starta nya projekt. Under vår och sommar har vi varit upptagna med att planera och arbeta mwd vårt största projekt sedan vi startade Hope for Kinshasa den 26:e maj 2011. Vi har lastat en lastbil full av material som vi har samlat i över två år. Lastbilen är nu på väg med båt från Belgien till Kongo. Vi tar med material till vår vårdcentral/ungdomsmottagning, förskola/skola och våra yrkesutbildningar. Med hjälp av materialet ska vi utrusta våra verksamheter och med hjälp materialet till vår yrkesutbildning ska vi starta olika typer av företagsprojekt tillsammans med eleverna. Vi ska bland annat starta en secondhandaffär där eleverna ska sälja kläder och skor som vi har samlat från företag och privatpersoner. Tanken med projektet är att eleverna ska lära sig allt om företagande samtidigt som de blir självförsörjande. Tack till alla som har bidragit med material och stötta oss ekonomiskt med detta projekt. På egen hand är vi ingenting, tillsammans är vi starka <3[:]

Blogg

[:en]Our next trip[:sv]Snart bär det av :)[:]

[:en]Soon, we will travel to the DRC again to work wonders and the preparations are going on every day. We will take with us Solvatten which we will use to clean the water from the water wells we have built. Even if the water looks clean to the naked eye it contains various parasites which can lead to various diseases. Therefore, our Solvatten will be much appreciated in Malueka.

We will also bring us glasses we received from Specsavers and equipment for eye examination we received from the Synoptics. Malueka is a very poor suburb of Kinshasa. There, people can not afford to do vision screenings or to buy glasses. Therefore, we will now make it possible for them to do this free of charge.

We also bring sports equipment to our football clubs for boys and girls. We will also bring equipment to our preschool that we will visit to hand out diplomas because the children have been good, and completed its first year of preschool.[:sv]Snart reser vi till Kongo-Kinshasa igen för att uträtta underverk och förberedelserna pågår för fullt. Vi kommer att ta med oss solvattenbehållare som vi ska använda för att rena vattnet från de brunnar vi byggt. Även om vattnet ser rent ut med blotta ögat så innehåller det olika parasiter som kan leda till olika sjukdomar. Därför kommer våra solvattenbehållare vara mycket uppskattade i Malueka.

Vi kommer även att ta med oss glasögon som vi fått från Specsavers samt utrustning för synundersökning som vi fått från Synoptik. Malueka är en mycket fattig förort till Kinshasa. Där har befolkningen ej råd att göra synundersökningar eller att köpa glasögon. Därför kommer vi nu göra det möjligt för dem att göra detta helt kostnadsfritt.

Vi tar även med oss sportutrustning till våra fotbollsklubbar för killar och tjejer. Vi kommer även att ta med utrustning till vår förskola som vi kommer att besöka för att dela ut diplom eftersom barnen har varit duktiga och genomfört sitt första år på förskolan.

 [:]